Livecube big block

Livecube is a ' Never Ending Puzzle Game '. Livecube is a 2D and 3D interactive puzzle that challenges your mind and entertains you, your family and friends for hours. A very unique and fun game that is harder than you think ...

Livecube Big Block starts by assembling the "letters" before start to puzzle ...
Feel free to watch the video found under Livecube Pieces to better understand how the puzzle works ...

Livecube Big Block

Price:
249 kr
Inc. 25% Tax
SKU:
P1762487
Quantity:
In Stock
Livecube är ett 3D pussel/spel som aldrig tar slut med sina obegränsade kombinationer att sätta ihop. Livecube är ett interaktivt pussel som utmanar dina sinnen. Alla våra pussel kommer underhålla dig, din familj och dina vänner i timmar. Det är väldigt roligt och spännande pussel/spel...och dessutom svårare än vad du tror! Titta gärna på videon som finna under sidan med Livecube Pices så förstår du bättre hur pusset/spelet fungerar...

Med 60 bitar Pentomino Big Block kan du pussla 2 av våra Pentomino pusselspel. Bitarna levereras ihopsatta som stavar i olika färger. Innan du börjar pussla måste du bygga de 12 olika bokstäverna enligt bild. OBS! Inga piggar utåt! 

I pakett ingår:
60 bitar som levereras i olika färger
15 kort för 3D pussel
30 kort för 3D Classic pussel
Intruktioner följer med

Most of te puzzle has 1 solution to buid. But with Livecube, you only need 12 Pentomio pieces to play unlimited cobination of 3d puzzles with our unique play cards systems.

With 60 pieces of Livecube Big Block, you can play 2 different Livecube puzzle games. 
Before you start to puzzle, you must build the 12 different letters as showed below. NOTE! No spikes outwards!
Packages include: 60 pieces Blocks in assorted colors,15 cards for 3D puzzles, 30 cards for 3D Classic puzzles.
Instructions are included

buy extra!

Livecube Big Block Extra Pices

Price:
159 kr
Inc. 25% Tax
SKU:
P1762496
Quantity:
In Stock
Nu kan du köpa till extra Livecube Big Block
Med två uppsättningar Big Block kan två personer tävla mot varandra

Med Livecube Big Block kan du pussla:
Livecube 2D
Livecube 3D
Livecube 3D Classic 

Så här gör du:
Bygg ihop 12 bokstäver enligt bilden. Det går 5 klossar till varje bokstav. Ett tips är att du bygger varje bokstav i en färg. Blocken levereras i olika färger. Så några bokstäver får samma färg.
 
OBS! När du bygger ihop klossarna. Var noga med att inga ”piggar” på klossarna kommer utåt på bokstävera. Se bild nedan. Du sätter ihop den sista klossen med ”piggarna” mot näst sista klossens piggar så att alla piggar kommer inåt i bokstäverna. Det blir svårt att pussla annars.

Paketet innehåller: 60 Pentomino Big Block
OBS! Glöm inte att köpa till kort så att du kan pussla.
Svårhetsgrad: 3-4

Now you can buy extra Livecube Big Block. With two sets of Big Block, two or more players can compete against each other
With Livecube Big Block you can puzzle:Livecube 2D, Livecube 3D, Livecube 3D Classic.
How to start: Build 12 letters as picture showed above. there are 5 blocks of each letter. Tips: build each letter in one color.

NOTE! When you build the blocks together. Make sure that no "spikes" on the blocks come out on the letters. See picture below. You put the last block with the "spikes" against the end block's spikes so that all the spikes come inwards in the letters. It will be difficult to puzzle otherwise.
Package includes: 60 Big Block Pices in assorted colors. NOTE! Don't forget to buy cards so you can puzzle.

2D Pentomino Big Block Extrakort

Price:
99 kr
Inc. 25% Tax
SKU:
P1762497
Quantity:
In Stock
Nu kan du köpa till nya kort till 2D Pentomino Big Block!
Kort nummer 1 - 8
Alla kort är laminerade
Paketet innehåller:
8 större kort i färg och lösningar
Mått: 17 x 17 cm
Svårhetsgrad: 3-4

Now you can buy more cards for the 2D Pentomino Big Block! Card Number 1 - 8. All cards are laminated.
The package includes:8 larger cards in color and solutions. Dimensions: 17 x 17 cm.

3D Pentomino Extrakort

Price:
99 kr
Inc. 25% Tax
SKU:
P1758819
Quantity:
Nu kan du köpa till nya kort till ditt 3D Pentomino pussel
Med grå ram eller vit ram
Paketet innehåller:
15 kort och instruktioner
Vit ram - Bygga kuber, torn, pyramider m.m. med samma svårhetsgrad
Grå ram - Bygga kuber med olika svårhetsgrad
Svårhetsgrad: 3-5
Vi skickar olika uppsättningar med nya kort.
Om du noterar detta i meddelande fältet vid beställning.

Now you can buy new cards for your 3D Pentomino puzzle. With gray frame or white frame
The package includes:15 play cards .
White frame - Building cubes, towers, pyramids, etc.
Gray frame - Build cubes with level 1 - 5 star.

Pentomino 3D Classic Extrakort

Price:
99 kr
Inc. 25% Tax
SKU:
P2025578
Quantity:
Nu kan du köpa till nya kort till ditt 3D Pentomino pussel
Finns i två olika varianter
Paketet innehåller:
30 kort och intruktioner.
Välj mellan: Röd, Blå eller Grön

Now you can buy extra new cards for your 3D Pentomino puzzle. Available in two different decks of different play cards.
The package includes: 30 cards & instruction. Choose from: Blue deck or Green deck