LIVECUBE PENTOMINO PIECES

Livecube is a Never Eding Puzzle Game with unlimited combinations of 2D & 3D puzzles. Livecube is an  interactive puzzle that can challenge and entertain you, your family and friends for hours. A very unique and fun game that is harder than you think ...

Here is how LIVECUBE work

Here are 3 films showing how Livecube 2D and 3D puzzle work ... Instructions are also included in the package. The films are available on Youtube ... Enlarge the image at the bottom right corner

Livecube Pieces

Price:
249 kr
Inc. 25% Tax
SKU:
P1758815
Quantity:
In Stock
Här får du ett set med 3 olika pusselspel i ett paket...
Livecube är ett pusselspel som aldrig tar slut med sina obegränsade kombinationer att sätta ihop. Livecube Pieces är ett 2D och 3D pussel som utmanar dina sinnen. Alla tre pusslen kommer underhåller dig, din familj och dina vänner i timmar. Det är väldigt roligt och spännande pussel/spel...Det är svårare än vad du tror!
Se på filmerna på den här sidan hur pusslen/spelet fungerar..

Paketet innehåller:
12 Livecube Pieces
8 Kort 2D
15 Kort 3D
30 Kort 3D Classic
Instruktioner samt en förvaringspåse i tyg

Here you get access to 3 different puzzle games in one package ...
Watch the movies showed on the page ...
The package includes:12 Livecube Pentomino Pieces, 8-2D play cards, 15-3D play cards, 30- 3D Classic playcards
Instructions and a cloth bag.

Buy extra!

Livecube Extra Pieces

Price:
199 kr
Inc. 25% Tax
SKU:
P1758817
Quantity:
In Stock
Nu kan du köpa till extra pusselbitar och börja tävla med någon
Med dessa 12 pusselbitarna kan man pussla:
3D Livecube Classic
3D Livecube
2D Livecube
Paketet innehåller:
12 Livecube pussel bitar i olika färger
OBS! Glöm inte att köpa till extrakort!

Now you can buy extra puzzle pieces and start competing with other player.
With these 12 puzzle pieces you can play: 3D Livecube Classic, 3D Livecube, 2D Livecube
The package includes:12 Livecube puzzle pieces in different colors
NOTE! Don't forget to buy extra cards!

2D Pentomino Extrakort

Price:
99 kr
Inc. 25% Tax
SKU:
P1758816
Quantity:
Nu kan du köpa nya extra kort till ditt 2D Pentomino
Kort nummer 1 - 8 eller 9 - 16
Alla kort är laminerade
I paketet ingår:
8 kort och lösningar (inga pusselbitar)
Svårhetsgrad: 3-4

Now you can buy new extra cards for your 2D Pentomino. Card numbers 1 - 8 or 9 - 16. All cards are laminated.
The package includes: 8 play cards and solutions (no puzzle pieces).

3D Pentomino Extrakort

Price:
99 kr
Inc. 25% Tax
SKU:
P1758819
Quantity:
Nu kan du köpa till nya kort till ditt 3D Pentomino pussel
Med grå ram eller vit ram
Paketet innehåller:
15 kort och instruktioner
Vit ram - Bygga kuber, torn, pyramider m.m. med samma svårhetsgrad
Grå ram - Bygga kuber med olika svårhetsgrad
Svårhetsgrad: 3-5
Vi skickar olika uppsättningar med nya kort.
Om du noterar detta i meddelande fältet vid beställning.

Now you can buy new cards for your 3D Pentomino puzzle. With gray frame or white frame
The package includes:15 play cards and introductions.
White frame - Building Cubes, Towers, Pyramids, etc.
Gray frame - Build Cubes with level 1 - 5 star.

Pentomino 3D Classic Extrakort

Price:
99 kr
Inc. 25% Tax
SKU:
P2025578
Quantity:
Nu kan du köpa till nya kort till ditt 3D Pentomino pussel
Finns i två olika varianter
Paketet innehåller:
30 kort och intruktioner.
Välj mellan: Röd, Blå eller Grön

Now you can buy new cards for your 3D Pentomino puzzle. Available in two different decks of different play cards.
The package includes: 30 cards and introductions. Choose from: Blue deck or Green deck.